Steeds regelmatiger steken onderzoeken de kop op waarbij de voordelen duidelijk worden van de middelbare school op een later tijdstip te laten beginnen in de ochtend, bijvoorbeeld hier in 2012, hier in 2014, hier en hier in 2015. In Canada is Trudeau inmiddels in een vergevorderd stadium om de daad bij het woord te voegen. Middelbare scholen zouden daar dan rond 10 uur ’s morgens beginnen. In Engeland wordt er al enkele jaren geëxperimenteerd met scholen die later beginnen.

Chronische vermoeidheid (c) srsck.com

Chronische vermoeidheid

Depressie en overgewicht

De resultaten van de verschillende onderzoeken lijken allemaal één richting op te wijzen en dat is dat tieners die wel genoeg slapen een kleinere kans hebben om depressief te worden, om overgewicht te hebben en om ziek te worden.

De tieners, die wel genoeg slapen, zouden beter presteren op school, creatiever zijn, beter geconcentreerd en een hogere levenskwaliteit genieten. Volgens onderzoek zou een tiener minimaal 9 uur per nacht moeten slapen maar slapen ze gemiddeld minder dan 7 uur .

Slaapritme in de puberteit

Ja, natuurlijk blijven sommige tieners te lang aan hun mobieltje of aan Netflix kleven ’s avonds maar dat is niet de enige reden dat ze te kort slapen. Het waak- en slaapritme van pubers is anders dan die van jongere kinderen. De stof melatonine wordt steeds later afgescheiden. Dat zorgt ervoor dat de pubers pas op een later tijdstip slaperig worden. Ze slapen dus later maar worden toch vroeg wakker. Gevolg: Moe, moe, moe met alle gevolgen van dien.

Sommige pubers kunnen een chronisch slaaptekort ontwikkelen en dat heeft weer gevolgen op hun stemming en uiteindelijk kan dat dus weer resulteren in bovengenoemde nare dingen. In dit artikel hebben ze het zelfs over een vorm van chronische ‘jetlag’.

school

Nadelige effecten van slaaptekort

Volgens Prof. Russell Foster, hoogleraar circadiane neurowetenschappen aan de universiteit van Oxford, is het starten van de dag om 7:00 uur voor een tiener vergelijkbaar met het starten van de dag om 5:00 uur voor een volwassene.

Bij dit alles geldt natuurlijk dat het per persoon verschilt en dat iedereen er anders op reageert maar dit zijn de gemiddelde uitkomsten van verschillende onderzoeken. In het kort komen de punten van voor- en tegenstanders hierop neer:

Voor begin school op een later tijdstip

  • pubers volgen een natuurlijk slaapritme en zijn dus meer uitgerust
  • pubers die genoeg slaap krijgen presteren beter op school
  • betere sfeer in huis ’s ochtends 😉

Tegen begin school op een later tijdstip

  • andere schooltijden passen minder goed bij werktijden ouders en tijden van naschoolse clubjes

Stress in de ochtend

Stress in de ochtend, om op tijd op school te komen, is voor tieners natuurlijk ook niet fijn. In de haast skippen sommige tieners (een goed) ontbijt, daarnaast kunnen ze niet rustig de tijd nemen in de ochtend om bijvoorbeeld nog wat schoolwerk te herhalen en uiteindelijk zitten ze moe in de schoolbanken en absorberen ze daardoor de stof niet goed.

De Amerikaanse Academy of Pediatrics vindt dat de middelbare school niet vroeger dan 8:30 moet beginnen. Andere instanties pleiten zelfs voor latere begintijden, zo rond de 10:00 uur.

Deze (klachten)brief van een Amerikaans meisje vond ik wel interessant om te lezen omdat ze hierin ook uitleg geeft over het Amerikaanse systeem, daar begint het ook vroeg en zijn de pauzes kort.

Wat vinden jullie? Moet de middelbare school op een later tijdstip beginnen? Ik zeg zelf…Yay!